Kastély, Múzeum

A hónap műtárgya - 2024. április

A "hónap műtárgya" sorozat célja, hogy az érdeklődőknek minden hónapban egy-egy kiemelkedő műtárgyat mutasson be, amelyet a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás tárlataiban tekinthetnek meg a Lamberg-kastélyban.

A XX. század első részében a drótnélküli telegráf, illetve a rádió távközlés rohamos fejlődésnek indul és már olyan méreteket ölt, hogy szükségessé válik a nemzetközi összefogás és szabályzatok kialakítása. Először 1903-ban, másodszor 1906-ban Berlinben tartanak nemzetközi rádióértekezletet, majd 1912-ben Londonban, tartják meg nemzetközi konferenciát, melyben a rádiótávközlést és a rádióadásokat nemzetközileg szabályozzák. Berlinben 27 állam, Londonban 43 állam csatlakozik a rádió fejlesztésének munkájához.

1906-ban alkalmazzák először a kristálydetektort.

A legelső rádiók vezeték nélküli kristálydetektoros vevőkészülékek voltak. Ezt a típust az amerikai G. W. Pickard találta fel 1906-ban. A detektoros rádiónak az volt az előnye, hogy a működtetéséhez nem volt szükség hálózati áramra vagy telepekre, a hátránya viszont az volt, hogy csak a közeli, nagy teljesítményű adásokat tudta venni, és az állomáselválasztó képessége is gyenge volt. Ráadásul ezt a készüléket egyszerre csak egy személy hallgathatta fejhallgatóval.

Alexander Meissner osztrák technikus nevéhez fűződik az úgynevezett Meissner oszcillátor feltalálása. Így 1913-tól lehetővé válik a stabil frekvencián való rádiótávközlés kifejlesztése. Ö találja fel és alkalmazza először a rádiótechnikában a szuperheterodin elvet. Ma már szinte kizárólag szuperheterodin vevőkészülékek működnek. Az antennából bejövő jeleket átalakítja egy úgynevezett középfrekvenciás jellé, majd ezt felerősíti, demodulálja és ez a jel jut el a hangszóróba. Ezáltal a vevőkészülékek érzékenysége, szelektivitása (az egyes adók különválasztása) megnövelhető.

Megjelennek az első elektroncsöves készülékek, melyet már az I. világháború idején gyártottak katonai célokra.

Az első rádióműsort 1914-ben sugározzák a belgiumi Lackenben, 1921-ben pedig Pittsburghben útjára indul az első rendszeres adás. A rádióműsor-szórás hamarosan Európában is elterjed: 1922-ben megalakul a British Broadcasting Co. Ltd. (BBC), és Németországban két magántársaság megkezdi a rádió sugárzást.